Pošlji povpraševanje

Gorazd Vertovšek - izobraževanja o zdravem prehranjevanju na delovnem mestu

Pomen zdrave prehrane na delovnem mestu

Gorazd Vertovšek predavateljMag. Gorazd Vertovšek je priznan strokovnjak z diplomama s področja ekonomije in tehniške varnosti ter magisterijem iz gospodarskega in civilnega prava. Opravljen ima tudi strokovni izpit za varnosti in zdravje pri delu. Že vrsto let opravlja strokovne naloge s tega področja, prav tako pa tudi izobražuje in usposablja zaposlene v podjetjih. Mag. Gorazd Vertovšek tako nudi strokovna predavanja na temo promocije zdravega prehranjevanja v delovnem okolju. Izvajanje promocije zdravja na delovnem mestu je po 6. členu zakona o varnosti in zdravju pri delu obvezno za vse delodajalce, temelji pa na Ottawski listini iz novembra 1986, ki skrb za zdravje ljudi ne prelaga samo na zdravstvo, temveč tudi na vsa ostala družbena okolja in strukture. Za zdravje zaposlenih je, kot sporoča Ottawska listina, odgovoren njihov delodajalec. Doseganje tega cilja je možno z uporabo ustrezne zaščitne opreme pri delu, vzpostavljanjem nenevarnega delovnega okolja, nadzorovanjem delavčeve sposobnosti za delo, ustrezno organizacijo dela in tudi z nudenjem ustrezne in zdrave prehrane za zaposlene. Prav primeren način prehranjevanja lahko dolgoročno bistveno zniža absentizem oz. odsotnost delavcev z delovnega mesta.

Mag. Gorazd Vertovšek bo zaposlene seznanil s tem, kako lahko zdrav obrok poveča produktivnost, izboljša počutje, poveča varnost pri delu, izboljša dosežke pri delu in poveča motiviranost in zadovoljstvo zaposlenih. Prav zaradi zgoraj naštetih razlogov lahko predavanja mag. Gorazda Vertovška in posledično boljša seznanjenost delavcev s principi zdravega prehranjevanja pozitivno vplivajo na poslovanje vašega podjetja. Pri promociji zdrave prehrane na delovnem mestu naj bi sodelovale vse strukture podjetja - od vodstva podjetja, sindikatov pa vse do strokovnih delavcev (psihologov, komunikologov), delavskega sveta ter delavcev. Promocija zdravja, ki jo izvaja mag. Gorazd Vertovšek, je zelo specifična za vsako posamezno podjetje in usmerjena v potrebe določene skupine delavcev.

Predavanja mag. Gorazda Vertovška naj bi bila osnova za nadaljnje aktivno izpolnjevanje načel zdrave prehrane, katerim se mora prilagoditi ponudba hrane v delovnih menzah in restavracijah. Naša iskrena želja je, da delavec načela zdrave prehrane ponotranji in se v skladu z njimi prehranjuje tudi izven delovnega okolja.

S predavanji o zdravi prehrani, ki jih izvaja mag. Gorazd Vertovšek, boste zmanjšali bolniške izostanke vaših delavcev, povečali produktivnost vašega podjetja in dosegli zadovoljstvo vaših zaposlenih.

Mag. Gorazd Vertovšek | Mag. Gorazd Vertovšek bo zaposlene seznanil s temelji zdrave prehrane - povezave na našo stran: