Promocija varnosti in zdravja pri delu za povečanje delovne efektivnosti

Promocija varnosti in zdravja pri delu je dolgoročna investicija, ki bo izboljšala psihofizične sposobnosti vaših zaposlenih, prispevala k njihovemu boljšemu počutju in posledično poskrbela za dvig storilnosti. Premišljeno zastavljen načrt promocije zdravja pri delu oziroma promocije varnosti in zdravja je prvi korak na poti k boljšim poslovnim rezultatom.

Gorazd Vertovšek - promocija varnosti in zdravja pri deluPromocija zdravja v Sloveniji v preteklosti relativno zanemarjeno področje

Promocija zdravja v Sloveniji, predvsem zdravja delavcev, je bila dolgo razumljena zgolj kot nepotreben strošek. Sodobne smernice pa so situacijo precej spremenile ... Osnutek za promocijo zdravja v Sloveniji, ki je bil oblikovan leta 2014, nalaga delodajalcem vse večjo odgovornost za zagotavljanje ustrezne informiranosti zaposlenih ter za zagotavljanje njihove varnosti in zdravja pri delu. Cilj prizadevanj za promocijo zdravja v Sloveniji je tudi osveščanje delodajalcev o tem, da so tovrstne aktivnosti namenjene tudi njihovi koristi, zato jih nikakor ne moremo dojemati le kot strošek. Promocija zdravja v Sloveniji, ena prednostnih nalog Ministrstva za zdravje, je tako posredno namenjena tudi dvigu gospodarske rasti, saj je postal v zadnjih letih absentizem zaradi zdravstvenih razlogov vse večja težava, s katero se soočajo podjetja.

VEČ O PREDAVATELJU - MAG. GORAZD VERTOVŠEK

Promocija zdravja na delovnem mestu za delodajalce obvezen ukrep

V skladu z zakonodajo je promocija zdravja na delovnem mestu za delodajalce nujna obveza. Pri tem je treba poudariti, da je obvezna promocija zdravja na delovnem mestu za delodajalce relativno ohlapno definirana. Razlogi za to se skrivajo predvsem v dejstvu, da je vsako delovno okolje specifično. Promocija zdravja na delovnem mestu za delodajalce mnogokrat predstavlja precejšen izziv, saj ne vedo natančno, kako se tega lotiti. Vendar pa lahko na srečo pridobite strokovno pomoč svetovalca Gorazda Vertovška - od pomoči pri samem oblikovanju načrta promocije zdravja pri delu, s katerim morajo biti seznanjeni tudi zaposleni, do konkretnega izvajanja promocije zdravja na delovnem mestu. Za delodajalce, ki so se že odločili za izvedbo seminarja Promocija zdravja na delovnem mestu, je bila tovrstna izkušnja, v skladu s pridobljenimi povratnimi informacijami, izjemno pozitivna.

KONTAKTIRAJTE SVETOVALCA - GORAZD VERTOVŠEK

Glavni cilji promocije varnosti in zdravja pri delu

Seminar Promocija zdravja na delovnem mestu za zmanjševanje zdravstvenega absentizma in povečanje delovne učinkovitosti se izvaja v okviru širšega projekta, namenjenega promociji varnosti in zdravja pri delu. Seminar vodi izkušen strokovnjakGorazd Vertovšek. Promocija varnosti in zdravja pri delu ima dva glavna cilja - odkrivanje trenutnih slabosti in informiranje o možnih izboljšavah. Kakovostna promocija varnosti in zdravja pri delu je tako interaktiven proces, ki upošteva specifike posameznika in določenega delovnega mesta, posedovanje ustreznih informacij pa je razumljeno kot ključni korak na poti do izboljšav.